fbpx

Zásady ochrany osobních údajů

Nařízení EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, známé pod zkratkou GDPR, aktualizuje právní předpisy členských zemí tak, aby odpovídaly současnému stavu a chránily občany před zneužitím jejich osobních údajů.

Subjektem údajů jsou zákazníci obchodu; osoby, jež se přihlásily k odběru novinek; dodavatelé; kontaktní osoby u dodavatelů.
Jako subjekt údajů mi sdělujete své osobní údaje, se kterými posléze určitým způsobem zacházím.

Správcem osobních údajů je v tomto případě provozovatel e-shopu tisknudarky.cz, který Vámi sdělené údaje zpracovává, za stanoveným účelem.

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je OSVČ Renáta Schäfferová, se sídlem Lužická 392/12, 779 00 Olomouc – Povel, IČ 07811195, fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Olomouce od 16. 01. 2019, která je provozovatelem e-shopu www.tisknudarky.cz a jako správce zpracovává Vaše osobní údaje.

Zpracovávám osobní údaje, které mi sami poskytnete, nebo které získám na základě plnění Vaší objednávky.
Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“), a s účinností od 25. 5. 2018 ve smyslu Nařízení GDPR jsem oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje (dále jen “OÚ”) v rozsahu viz. Popis kategorií osobních údajů.

Zákazníci (fyzické a právnické osoby): jméno a příjmení; e-mailová adresa; telefonní kontakt; doručovací adresa; fakturační údaje (název společnosti, IČO, DIČ, čísla bankovních účtů); údaje o vašich návštěvách na webové stránce tisknudarky.cz, zejména provozní data, lokalizační data, weblogy, apod., také údaje o vašem chování v prostředí internetu (dále jen „osobní údaje“); údaje o realizovaných i zrušených platebních transakcích; historie nákupu; veškerou realizovanou komunikaci; informace získané z dotazníků nebo obdobných formulářů, o jejichž vyplnění můžete být požádán/a; dále údaje, které získáme tím, že používáte mé služby (IP adresa, soubory cookies – v případě online služeb, případně jiný online identifikátor).

Dodavatelé: jméno; příjmení; sídlo; doručovací adresa; identifikační číslo; daňové identifikační číslo; kontaktní údaje; údaje o obchodní spolupráci; vzájemná komunikace; historie nákupu.

Kontaktní osoby u dodavatelů: jméno; příjmení; kontaktní údaje.

Elektronické kontakty osob, jež se přihlásily k odběru obchodních sdělení či souhlasily s jiným přímým marketingem.

Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny:
Dopravce: předáváno je jméno, příjmení a doručovací adresa zákazníka, jeho telefonní číslo nebo i e-mailová adresa.
Účetní: předáváno je jméno, příjmení, IČ, adresa a informace o nákupech a jiných obchodních vztazích zákazníků i dodavatelů.

Velkou část Vašich osobních údajů potřebuji k tomu, abych s Vámi vůbec mohla uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si chcete zakoupit na webu tisknudarky.cz. Jakmile je smlouva uzavřena, Vaše osobní údaje zpracovávám k tomu, aby Vám mohlo být zakoupené zboží řádně doručeno, popř. k řádnému poskytnutí zakoupené služby. Pokud si u mě např. objednáte zboží či služby, potřebuji od Vás údaje, které jsou v objednávkovém procesu označené jako povinné (jedná se především o Vaše jméno a příjmení, doručovací adresu). Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracovávám především údaje fakturační a doručovací. Pokud bych tyto údaje neměla, nemohla bych Vám zboží správně doručit. Dále pro účely prodeje zboží či služeb potřebuji Vaši e-mailovou adresu, na kterou zašlu potvrzení objednávky, které zároveň slouží jako potvrzení uzavřené kupní smlouvy, a také kopii obchodních podmínek a reklamačního řádu.
Při objednání zboží či služeb můžete vyplnit i nepovinné údaje. Ty mi pomáhají k lepšímu a efektivnějšímu splnění uzavřené smlouvy. Např. při vyplnění Vašeho telefonního čísla Vám můžu zaslat informaci o doručení zboží apod. Nepovinné údaje mi poskytujete dobrovolně.
Poté, co Vám bude zboží doručeno, Vám může být doručena e-mailová zpráva s žádostí o ohodnocení zakoupeného zboží.
Pokud mě kontaktujete či mi napíšete zprávu, budu Vaše osobní údaje uvedené v této komunikaci také zpracovávat.
Vyplněním údajů ve svém uživatelském profilu mi sdělíte i Vaše jiné osobní údaje, jako jsou např. často používané doručovací adresy.

V rámci marketingových kampaní můžu Vaše osobní údaje zpracovávat i já. Pro účely marketingových kampaní, případně pro účely řádného splnění smlouvy. V případě, že mi jiný subjekt předá Vaše osobní údaje, musí Vás o tom předem informovat.

Poskytnete-li mi osobní údaje třetích osob, je Vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Může se např. stát, že si u mě zakoupíte zboží pro jinou osobu a této má být zboží odesláno. Zadáním osobních údajů třetí osoby v sekci Pokladna, mi poskytnete i její osobní údaje.

Při návštěvě webové stránky tisknudarky.cz o Vás můžu shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na tuto webovou stránku, informace o Vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení Vašeho jazyka. Můžu také zpracovávat informace o Vašem chování na těchto webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na těchto webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o Vašem chování na webu jsou však z důvodu Vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sama nedokážu přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

Při používání webu tisknudarky.cz může docházet ke zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím souborů cookies viz. Zásady cookies.

Tyto webové stránky jsou optimalizovány pro přístup z telefonu, tabletu či podobného zařízení. Přistupujete-li na tyto webové stránky z mobilního telefonu či tabletu, Vaše osobní údaje v takovém případě zpracovávám obdobným způsobem, jako v případě přístupu z počítače a můžu zpracovávat i informace o Vašem zařízení, ze kterého přistupujete.

Nákup zboží a služeb / Pro řádné vybavení, odbavení a doručení Vaší objednávky. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky Vašim osobním údajům vím, na koho se obrátit. /

Péče o zákazníky / V případě, že se na mě obrátíte s nějakým dotazem či problémem, musím k jeho zodpovězení či vyřešení zpracovávat Vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží). /

Uživatelský účet / Poskytnutím Vašich osobních údajů vyplněním uživatelském profilu, se Vám zpřístupní užitečné funkce (např. pokud uvedete své tel. číslo, může Vás zvolený dopravce snadno informovat o tom, kdy Vám bude zásilka doručena). Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit, a to s výjimkou e-mailové adresy, která slouží pro přístup k Vašemu uživatelskému účtu. /


Marketingová činnost:

E-mail marketing / E-mailová obchodní sdělení Vám zasílám na základě Vašeho souhlasu. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit tím, že si upravíte nastavení svého uživatelského profilu nebo využijete kontaktní formulář zde. Pokud si vytvoříte více uživatelských profilů, ve kterých uvedete stejné kontaktní údaje (např. máte několik účtu pro různé e-mailové adresy, ale telefonní číslo bude na všech účtech stejné), nelze z technických důvodů provést odhlášení z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily na základě automatizovaných procesů. V takovém případě je k odhlášení se z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily třeba, kontaktovat správce osobních údajů prostřednictvím kontaktního formuláře na stránce Kontakt nebo na e-mail info@tisknudarky.cz. /

Marketingové soutěže / V některých případech může být výherce soutěže vyfocen, popř. natočen, a to zejména z důvodu zvýšení transparentnosti marketingových soutěží. Toto zpracování osobních údajů provádím na základě oprávněného zájmu, který spočívá ve zvýšení věrohodnosti marketingových soutěží v očích ostatních soutěžících a ve zvýšení atraktivity těchto soutěží.

Zlepšování služeb / Pomocí historie Vašich objednávek a chování na webu, Vám můžu nabídnout vhodnější nabídky dalšího zboží, např. příslušenství k zakoupeným produktům. Na určitých místech tedy zobrazuji takové produkty, které přímo odpovídají Vašim potřebám a zájmům. K optimalizaci prvků na webu můžu využívat také nástroje pro testování různých variant (tzv. A/B testování), Google Analytics, Facebook Analytics apod.. /

Zákaznická hodnocení zboží a služeb / Poté, co nakoupíte zboží či služby na webu tisknudarky.cz, můžete být požádáni o jejich ohodnocení. Hodnocení lze vložit i z vlastní iniciativy. /

Uplatnění práv, právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci / Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat k uplatnění práv a právních nároků a dále pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci. /

Proti zpracování osobních údajů pro účely marketingu můžete vznést námitku pomocí formuláře Odvolání souhlasu – námitka proti zpracování osobních údajů pro účely marketingu.

V těchto případech předávám Vaše osobní údaje třetím subjektům:

Doručení zboží / Vámi zvolený dopravce by Vám nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bych mu mj. nepředala údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předám podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především Vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém Vás může dopravce kontaktovat. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předám, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat. /

Platební karty / Správce osobních údajů nemá údaje o platebních kartách, kterými platíte na webu tisknudarky.cz. Údaji o Vašich platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce. /
Při platbě platební kartou z mobilního telefonu budete přesměrováni na zabezpečený server platební brány. Při platbě platební kartou z počítače se komunikace se serverem platební brány děje skrze tzv. iframe (tj. stránka platební brány je zobrazena přímo na webu tisknudarky.cz bez nutnosti dalšího přesměrování). Údaje o Vaší platební kartě jsou v rámci zabezpečeného přenosu odesílány přímo poskytovateli platební brány. Platební brána dále pro uskutečnění platby přenáší data příslušné bankovní instituci, a to opět v rámci zabezpečeného přenosu dat.

Poskytovatelem platební brány na webu tisknudarky.cz je ComGate Payments, a.s., Praha 7 – Holešovice, Jankovcova 1596/14a, 170 00, IČ: 279 24 505

Pokud si uložíte svoji platební kartu pro urychlení a zjednodušení dalších nákupů, jsou údaje o Vaší platební kartě uloženy opět u platební brány, přičemž přenos dat se děje mezi Vámi a platební bránou.

• provozovatelé poštovních a kurýrních služeb / Česká pošta, s.p., IČ 47114983, Zásilkovna s.r.o., IČ 28408306, Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. , IČ 61329266 /
• poskytovatelé specializovaných poradenských služeb (např. služby účetní, právní, technické, organizační, ekonomické, podnikatelské, auditorské, znalecké, tlumočnické, daňového poradenství apod.)
• provozovatelé služeb webhostingu, serverových a cloudových služeb
• provozovatelé platforem sociálních sítí / Facebook /
• provozovatelé jiných obchodních platforem, jež mohou prostřednictvím platforem organizace inzerovat své produkty a služby a u nichž se subjekt může rozhodnout k registraci, bez ohledu na rozsah obchodní vazby takového provozovatele a organizace
• marketingové agentury a jiné subjekty, které pomáhají s prodejností mých produktů a služeb
• provozovatelé jiných webů, kteří inzerují mé produkty a služby na svých webech
• pojišťovny, poskytovatelé platebních služeb, služeb ověřování identity, poskytovatelé kreditních služeb apod.
• poskytovatelé jiných technických služeb
• a jejich subdodavatelé (tzv. řetězení zpracovatelů), jež se podrobují stejným pravidlům jako prvotní zpracovatelé.

Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

V prvé řadě Vaše údaje zpracovávám po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.

V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou Vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu maximálně 10 let (např. z důvodu ochrany před možným soudním řízením se zákazníkem nebo pro účely archivace dle zákona př. zákon o DPH), nebo do odvolání takového souhlasu.

V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, budu Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 5 let, popř. do doby vyslovení Vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním. Tento nesouhlas můžete snadno vyjádřit odhlášením z odběru obchodních sdělení.

Osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech mých povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů, musím zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracovávám po dobu využívání mých služeb a dále obvykle 5 let po jejich zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po nezbytnou dobu pouze základní identifikační údaje a údaje tvořící součást provozních záloh.

Osobní údaje účastníků soutěží zpracovávám po dobu udělení souhlasu do doby jeho odvolání, maximálně však 5 let. Osobní údaje ze souborů Cookie zpracovávám maximálně po dobu 5 let.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na e-mailové adrese: info@tisknudarky.cz.

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrování, zálohy, hesla odpovídající nadstandardním požadavkům a pravidelně aktualizovaný antivirový program na každém počítači.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
K šifrování údajů během jejich přenosu mezi servery je využito technologie Secure Socket Layer (SSL). Čísla platebních karet či jiné velmi citlivé informace podobného charakteru se na serverech neuchovávají, hesla sloužící k přihlášení do e-shopu tisknudarky.cz jsou pouze v hashované podobě, takže fakticky není známo jejich konkrétní znění a nelze je tak ani přímo zcizit. Data o zákaznících jsou uchovávána na šifrovaných úložištích, která jsou plně pod kontrolou a nachází se na území České republiky.

Webové stránky nejsou zaměřeny na děti a vědomě nepožadují ani neshromažďují osobní údaje od osob mladších 18 let. Pokud správce osobních údajů zjistí, že nedopatřením získal údaje dítěte, resp. od osob mladších 18 let, údaje bezodkladně odstraní ze všech záznamů.

Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo požádat správce údajů o informaci, jaké osobní údaje o Vás zpracovává. Stačí napsat na e-mail info@tisknudarky.cz a tato informace Vám bude sdělena na Vámi zadanou e-mailovou adresu.

Právo na přenositelnost údajů
Vaše osobní údaje jsou Vaše a patří Vám! Máte tedy právo si požádat o jejich přesun k jinému správci údajů.

Právo na výmaz (Právo být zapomenut)
Máte právo požádat o výmaz svých osobních údajů, ale vymazány nebudou hned a všechny. Zpracování některých údajů ukládá zákon, tyto údaje tak mohou být vymazány až po uplynutí zákonných lhůt. Ostatní údaje ale budou smazány hned po zpracování Vašeho požadavku na výmaz osobních údajů.
V praxi to vypadá tak, že správce požádáte o výmaz Vašich osobních údajů, správce je smaže, čímž dojde i ke smazání Vašeho zákaznického účtu, ale Vaše osobní údaje mám i nadále na fakturách a daňových dokladech, které musím ze zákona i nadále uchovávat.
Pokud nakoupíte bez registrace, Vaše údaje dále nijak nezpracováváme a jsou použity pouze pro účely plnění ze vzniklé kupní smlouvy.

Právo vznést námitku
Námitku můžete vznést proti zpracování Vašich osobních údajů. V takovém případě již nemůžu využívat Vaše data pro dané účely. V praxi tak dojde ke smazání Vašeho zákaznického účtu, pokud nějaký máte. Námitku však můžete podat i proti zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely. V takovém případě Vám již žádný e-mail s obchodním sdělením nepřijde.
E-maily s obchodním sdělením nejsou zasílány všem, ale pouze zákazníkům, kteří k tomu udělili výslovný souhlas, takže stačí tento souhlas kdykoli odvolat.
Formulář Odvolání souhlasu – námitka proti zpracování osobních údajů pro účely marketingu

Právo na opravu a doplnění údajů
Pokud mi sdělíte, že došlo v některém z Vašich osobních údajů ke změně, tak mám povinnost jej opravit. Co mi sdělíte je čistě na Vás. V rámci plnění kupní smlouvy je třeba sdělit pravdivé údaje, jinak se může stát, že Vám zboží nebudeme moci doručit. V případě vytvoření zákaznického účtu doporučuji, před každou novou objednávku své osobní údaje zkontrolovat a případně aktualizovat.

Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování
Právní předpis týkající se ochrany údajů stanovuje, že máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování. Nedochází k profilování ani automatickému rozhodování. Systém pouze automaticky eviduje Vámi zadané informace pro účely plnění povinností plynoucích z uzavření kupní smlouvy. I tyto informace však můžu na Vaši žádost ručně zadat či zkontrolovat.

Právo podat stížnost
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů. Budu však ráda, pokud budete přešlapy řešit nejprve se mnou jako správcem osobních údajů. Můžete mě kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře na stránce Kontakt nebo na e-mail info@tisknudarky.cz.

Tímto vyhodnocuji rizika spojená se zpracováním osobních údajů, přijímám opatření k minimalizaci těchto rizik a seznamuji dotčené osoby o zásadách zpracování osobních údajů dle nařízení GDPR.
ANO Mám a zpracovávám osobní údaje* zákazníků nebo dodavatelů (*jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon a další nezbytné osobní údaje).
ANO Mám a zpracovávám pouze osobní údaje potřebné pro podnikání.
ANO Nepotřebné osobní údaje neshromažďuji, pokud zákon nenařizuje uchování údajů.
ANO Nositele osobních údajů seznamuji, že zpracovávám jejich osobní údaje a můžou u mě žádat o vysvětlení, o opravu, výmaz údajů či podat námitku proti jejich zpracování, nespokojení se můžou obrátit na dozorový orgán Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz, rubrika Poradna/Jak postupovat).
ANO Nemám citlivé údaje (např. rodná čísla).
ANO Předávám osobní údaje pouze dodavatelům a třetím subjektům zavázaným mlčenlivostí.
ANO Mám osobní údaje v počítači a v telefonu chráněné heslem odpovídajícím nadstandardním požadavkům.
ANO Mám důležité dokumenty s osobními údaji v uzamykatelné skříni a zamčené místnosti.
ANO Mám osobní údaje pouze pro své podnikání (plnění smluv, objednávek apod.).
ANO Mám osobní údaje pro plnění zákonných povinností (vedení účetnictví).
ANO Mám osobní údaje pro ochranu svých zájmů (správa pohledávek, soudní/správní/jiné řízení apod.).
ANO Nezpřístupňuji osobní údaje nepovolaným osobám a subjektům.
ANO Neposílám nevyžádanou poštu.
ANO Spolupracovníci vědí, že musí chránit osobní údaje, nesmí zpřístupňovat osobní údaje neoprávněným osobám a jsou vázáni mlčenlivostí.
ANO Dodavatelé vědí, že musí chránit osobní údaje, nesmí zpřístupňovat osobní údaje neoprávněným osobám a jsou vázáni mlčenlivostí.
Odpovědi ANO znamenají, že principálně dělám vše v souladu s nařízením GDPR.
Vždy učiním opatření potřebná k odpovědi ANO.

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a se Zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového objednávkového formuláře, stiskem odpovídajícího tlačítka pro realizaci nákupu, žádostí o zasílání informačních e-mailů nebo registrace. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit a případnou novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejnit na svých internetových stránkách.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 16.01.2019, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.tisknudarky.cz.