Reklamace

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek internetového obchodu tisknudarky.cz.

O foto dárkové zboží, které pro vás tisknu, stejně jako o veškeré další zboží, které vyrábím či připravuji k prodeji, dbám s pečlivostí a vždy se snažím o maximální kvalitu své práce, ale i já jsem jen člověk, proto se ve výjimečných případech může stát, že s vaší objednávkou nebo zásilkou není něco v pořádku.

Mrzí mě, pokud jste s výrobkem nespokojeni a je nutné jej reklamovat. Není to příjemná záležitost pro mě ani pro vás, proto se snažím vyjít maximálně vstříc, přistupuji k reklamaci individuálně a volím řešení, která vyřízení reklamace zjednoduší a urychlí, jelikož mi jde o vaši spokojenost a chci získat vaši důvěru zpátky, abyste se i nadále rádi vraceli.

Foto dárky a další produkty vyrábím a upravuji přímo na přání zákazníka a originál na míru. U takto vyrobeného či upraveného zboží není možné odstoupit od smlouvy ve 14. denní zákonné lhůtě.

• chybné množství
• chybně vytištěný motiv, a to i v případě jiného potisku, jeho poškození
• pokud došlo k záměně za jiný produkt nebo je tisk na jiném, než vámi objednaném produktu
• špatná velikost, typ, barva produktu, či jiné odlišnosti od objednaného zboží
• ostatní případy, kdy došlo k poškození produktu během výroby
• rozparky, nefunkční zipy, poškozené knoflíky

• poškození vzniklá během přepravy. V tomto případě kontaktujte dopravce neprodleně po převzetí zásilky, nejlépe ji vůbec nepřebírejte a vypište s dopravcem protokol o poškození zásilky. Následně bude taková zásilka odbavena individuálně a bez ohledu na dobu řešení reklamace poškození zásilky přepravcem.
• “rámeček” kolem motivu vzniklý zpracováním textilu, který se vypere během prvního praní textilu.
• vady způsobené uživatelem, jako např. mytí produktů, určených pro ruční mytí, v myčce nádobí anebo praní bez otočení na rub, nedodržení postupů na visačce textilu nebo štítku zboží.
• chybně vybrané velikosti zboží nejsou předmětem reklamace, ale výměny. V tomto případě nás kontaktujte na e-mail: [email protected], případně na telefonní číslo: +420 739 700 925.

Je tedy nutné si toto právo zvolit. Zákon stanovuje případy, kdy má zákazník právo na opravu zboží a pokud oprava není možná, tak jeho výměnu za nové, doplnění chybějící části, právo na slevu či vrácení kupní ceny v důsledku odstoupení od kupní smlouvy. Jako prodávající vás v písemné komunikaci řádně informuji o tom, jaké právo z vady zboží v dané situaci máte. Váš požadavek na způsob vyřízení reklamace lze později změnit pouze tehdy, když se zjistí, že vadu nelze zvoleným způsobem odstranit.

Pokud jste převzali neporušený balíček, a přesto jste zjistili, že se zboží během přepravy poškodilo či rozbilo nebo vaše objednávka není kompletní a nějaké zboží chybí, či jste obdrželi zboží, které neodpovídá vaší objednávce, anebo zboží, které má chybu tisku, jakostní vadu nebo jinou vadu, prosím, kontaktujte mě na e-mail [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 739 700 925, abych se s vámi mohla co nejdříve domluvit na dalším postupu, případně reklamovat u dopravce a co nejdříve tak vyřešit k vaší spokojenosti.

V případě, kdy jste převzali neporušený balíček, a přesto jste zjistili, že se zboží během přepravy poškodilo či rozbilo, je nutné, aby kupující reklamoval zásilku se zbožím, které se během přepravy poškodilo či rozbilo, na příslušné pobočce České pošty, která zásilku doručila. Česká pošta přijme k reklamaci pouze zásilku, která bude kompletní a to včetně přepravního balení (všechno vnitřní balení, vnější balení – krabice). Pracovník reklamace České pošty s kupujícím sepíše Zápis o škodě.

Kupující může reklamaci uplatnit na doručitele nebo odesílatele. V případě uplatnění reklamace na odesílatele přebírá odpovědnost za vyřízení reklamace odesílatel, tudíž prodávající, a v tom případě má kupující právo podle své volby na náhradu zásilky novou zásilkou za nezměněných podmínek, nebo na poskytnutí finanční náhrady do výše kupní ceny poškozeného zboží. Požadavek na odeslání náhradního zboží nebo finanční náhradu je nutné podložit fotodokumentací poškozeného zboží a naskenovaným reklamačním protokolem.

Opožděné reklamace bohužel není možné uznat, neboť už není možné dopátrat, zda k poškození skutečně došlo při přepravě nebo až u zákazníka doma.

Při příjmu zásilky je vaší povinností každý jednotlivý kus zboží v balíčku pečlivě fyzicky a vizuálně zkontrolovat.

V případě, že vám dopravce přiveze balíček, který bude poškozený přepravou – natržený, proražený, zmáčknutý apod., pak takovou porušenou zásilku nemusíte přijmout, jelikož obsah zásilky s největší pravděpodobností také nebude v pořádku.

Ten, kdo zásilku přebírá (příjemce), oznámí tuto skutečnost řidiči dopravce a zapíše výhradu o poškození do doručujícího listu přepravce. Příjemce musí vlastnoručně napsat „přijato s výhradou“ a rozepsat poškození (výhrada musí být vždy specifikována – poškozeno, promočeno, zničeno apod.)

Příjemce sepíše ihned při doručení Zápis o škodě. Zápis musí obsahovat datum doručení zásilky, zjištění škody, číslo zásilky, jméno a příjmení příjemce, adresu příjemce, telefonní kontakt příjemce, popis zjištěného poškození, čitelný podpis doručujícího řidiče a přebírající osoby.
Pokud doručující řidič odmítne tento zápis uskutečnit, nemusí příjemce zásilku přijmout!

Dodatečná reklamace je možná ve lhůtě do 48 hodin (2 pracovní dny) od převzetí zásilky, delší termín dopravce neakceptuje. Opožděné reklamace bohužel není možné uznat, neboť už není možné dopátrat, zda k poškození skutečně došlo při přepravě nebo až u zákazníka doma.

O této skutečnosti, prosím, informujte i mě (prodávající) na e-mail [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 739 700 925.
Během reklamačního řízení (do doby uzavření reklamace) prosím, ponechte zboží ve stavu, v jakém Vám bylo doručeno a to pro případ potřeby další kontroly zásilky ze strany prodávajícího i dopravce.
Budu od vás potřebovat fotky poškozené zásilky i jejího obalu, fotku rozbaleného balíku včetně poškozeného zboží, celkový pohled na poškozené zboží, detailnější pohled na poškozené části, foto vnitřku zásilky včetně výplně. Větším počtem fotek můžete přispět k usnadnění vyřízení vaší reklamace.
Dopravce vždy požaduje pro posouzení vhodnosti balení zásilky veškeré obaly, proto si všechny obaly uschovejte po dobu celé reklamace (všechnu výplň balíku, krabičky a obaly od veškerého zboží i přepravní krabici).

Přišlo vám jiné zboží než to, které jste si objednali? O záměně zboží mě informujte na e-mail [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 739 700 925. Omlouvám se vám za tuto nepříjemnost a vězte, že tento výrobek můžete vrátit a já vám za něj vrátím peníze.

Postup při reklamaci zboží, které neodpovídá vaší objednávce, či zboží, které má chybu tisku, jakostní vadu nebo jinou vadu

1. Sdělte mi svůj úmysl reklamovat zboží spolu s popisem závady zboží na e-mail [email protected].

2. Reklamované zboží lze zaslat poštou nebo doručit osobně (pouze po předchozí domluvě) na adresu pro vrácení reklamovaného zboží, uvedenou níže v č. 5, kde s vámi přímo na místě vypíšu formulář pro uplatnění reklamace. Je nutné donést s sebou daňový doklad nebo kopii dokládající zakoupení reklamovaného zboží. Pokud již daňový doklad z nějakého důvodu nemáte, přineste např. doklad o platbě z bankovního účtu.

3. Pokud má reklamované zboží hodnotu vyšší než 800,- Kč, doporučuji zásilku, přepravovanou Českou poštou, pojistit. Případné pojištění je dobrovolným rozhodnutím kupujícího – spotřebitele a prodávající cenu za tuto službu, kupujícímu – spotřebiteli nehradí. Česká pošta odpovídá za ztrátu doporučené zásilky paušální náhradou 880 Kč, a za poškození nebo úbytek obsahu zásilky až do stejné výše.

4. Do zásilky s reklamovaným zbožím vložte kopii daňového dokladu dokládajícího zakoupení reklamovaného zboží. Pokud již daňový doklad z nějakého důvodu nemáte, přiložte např. doklad o platbě z bankovního účtu.

5. Dále doporučuji k zásilce přidat vyplněný Formulář PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE a ten spolu s reklamovaným zbožím zašlete na adresu pro vrácení reklamovaného zboží:
Renáta Schäfferová, Lužická 392/12, 779 00 Olomouc – Povel

6. Pro každé reklamované zboží je nutné vyplnit samostatný Formulář PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE. Nezapomeňte detailně popsat závadu, aby mohla být dostatečně posouzena a odstraněna. Pokud Vám k tomu ve formuláři nestačí vyhrazené místo, připojte k němu prázdný list papíru, kde uvedete všechny zbylé podrobnosti.

7. Doporučuji ponechat si podací lístek nebo jiný druh dokladu prokazující odeslání zásilky s reklamovaným zbožím do doby, než bude prokazatelně jasné, že byla zásilka převzata prodávajícím k reklamačnímu řízení.

8. Jakmile obdržím vaši zásilku s reklamovaným zbožím, budu vás bez zbytečného odkladu informovat a to jak o jeho obdržení, kdy vám odešlu potvrzení o zahájení reklamačního řízení, dále i o průběhu reklamačního řízení a to na vámi uvedený e-mail z formuláře pro uplatnění reklamace.

Na vyřízení reklamace má prodávající ze zákona 30 dní od převzetí zboží.
Plně si uvědomuji, že jakákoli reklamace je pro kupujícího tak i pro prodávajícího nepříjemnou záležitostí, proto v zájmu svých stávajících i budoucích zákazníků, přistupuji k reklamaci individuálně a volím řešení, která vyřízení reklamace zjednoduší a urychlí. Ve většině případů vyřizuji reklamace do 14 dnů, není to však pravidlem.

Náklady na přepravu reklamovaného zboží směrem k prodávajícímu hradí kupující – spotřebitel. V případě uznání reklamace jako oprávněné, vrátí prodávající spotřebiteli cenu nákladů na přepravu ve výši nejlevnějšího způsobu dopravy poskytované prodávajícím. K těmto nákladům pro uplatnění reklamace nemusí patřit cestovné a expresní přepravy a další obdobné výlohy.

Prodávající může zamítnout reklamaci ze zákonem stanovených důvodů a je povinný své rozhodnutí zdůvodnit.
Důvodem zamítnutí –
– je zjištění, že reklamujete u jiného podnikatele, než který vám zboží prodal a za jeho bezvadnost odpovídá.
– jsou vady zboží, o nichž jste při uzavírání smlouvy věděli, byli na ně upozorněni prodávajícím a byla vám z tohoto důvodu poskytnuta sleva z kupní ceny.
– jsou vady zboží, které si způsobíte sami poškozením věci.
– je opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
– u použitého zboží: se odpovědnost prodávajícího nevztahuje na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží vykazovalo již při nákupu.

Odstranitelné vady jsou takové vady, které je možné odstranit opravou, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží. Pokud se u zboží vyskytne odstranitelná vada, má zákazník právo na včasné, řádné a bezplatné odstranění této vady.
Povinností prodávajícího je odstranit takové vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
Zákazník může požadovat výměnu zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. V případě, že není výměna zboží možná, může zákazník od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží.
Pokud zákazník nemůže pro opakované vyskytnutí odstranitelné vady zboží řádně užívat, může odstoupit od smlouvy, stejně tak i v případě zboží s větším počtem vad.
O opakované vyskytnutí vady jde v případě, jestliže již byla stejná vada dvakrát opravována a vyskytne se po třetí, nebo se v průběhu záruky vyskytnou čtyři různé vady. Větším počtem vad se rozumí zboží, které má v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

Neodstranitelná vada je taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.
V případě neodstranitelné vady má zákazník právo:
na přiměřenou slevu z kupní ceny, anebo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné, anebo odstoupit od kupní smlouvy.
Při poskytování slevy se posuzuje charakter vady, stupeň a způsob opotřebení zboží, délka jeho užívání a možnosti dalšího použití.

Tyto informace REKLAMACE jsou platné a účinné od 16.1.2019.